top of page

מהו טיפול באמנות

טיפול באמנות מסייע בתחומים מגוונים

למי זה מתאים?

Anchor 1

מי הוא מטפל באמנות?

יתרונות השימוש בחומרים באמנות:
 

  • לחוויית היצירה עצמה יש לרוב ערך תרפויטי כשלעצמו (Art as Therapy)

  • השימוש באמנות מאפשר לרגשות ולמחשבות "לצוף" מהתת-מודע ולהתגבש כמילים ומשמעות קונקרטית. 

  • לעיתים עולות תחושות של עצב, פחד ואימה שמנגנוני הדחקה והכחשה לא מאפשרים אפילו לחשוב אותן. האמנות משמשת כאמצעי לדון בתחושות אלה באופן לא ישיר, בהרחקה, ב'דיבור על' משהו אחר. הטפול באמנות הוא זירה משחקית להתנסות ולבדיקת תחושות אלה. 

מהו טיפול באמנות?

יתרונות השימוש בחומרים באמנות

- סגור 

מה כולל טיפול באמנות?

bottom of page