top of page
שמי מיכל פרידמן, תרפיסטית באמנות בוגרת האוניברסיטה העברית והמסלול לטיפול באמצעות אמנות ממכללת בית ברל.
michal6.JPG

לתרפיה באמנות הגעתי לאחר שנים של עבודה עם ילדים ובני נוער במסגרות שונות, חלקן בהתנדבות, בחונכות, הדרכה ובליווי תהליך טבעי של השתנות ושל צמיחה אישית. במהלך העבודה נוצרו קשרים בינאישיים משמעותיים שבהם ראיתי כיצד דוגמה אישית (מודליניג) וקשר מיטיב נמצאים בבסיס כל תהליך טיפולי. עם הזמן ביקשתי ללמוד את הכלים המקצועיים הרבים שיכולים לסייע לי ולהעמיק את המיומנות שלי, בנוסף לקשרים המשמעותיים שיצרנו.

מתוך ההבנה שלפעמים המילים והדיבור לא מצליחים לשמש כלי ביטוי מדויק מספיק ובשילוב האהבה שלי לאמנות הפלסטית ולחומריה, החלטתי להעמיק את הידע ואת הניסיון בלימודי תרפיה באמנות.

מתוך ההבנה שלפעמים המילים והדיבור לא מצליחים לשמש כלי ביטוי מדויק מספיק ובשילוב האהבה שלי לאמנות הפלסטית ולחומריה, החלטתי להעמיק את הידע ואת הניסיון בלימודי תרפיה באמנות.

מטפלת בשפות עברית ואנגלית.

זכיתי לעבוד גם בלונדון, במסגרות בריאות הנפש במרפאת מבוגרים בפסיכותרפיה באמצעות אמנויות (CNWL International Centre for Art Psychotherapies), ובבי"ס יסודי עם ילדים משכבות סוציואקונומיות שונות ומרקע אתני שונה.

צברתי ניסיון עם אוכלוסיות מגוונות ומתרבויות שונות, אשר סייעו לי בהסתגלות וגמישות מחשבתית ויצירתית בעבודה. בארץ אני עובדת עם בני מיעוטים וזרים בבי"ס ללקויי למידה רב בעייתיים. 

bottom of page