top of page

בנות זוג של אדם עם מגבלה פיזית

כבת זוג בעצמי לאדם עם מגבלה פזיזית (פרפלג בכסא גלגלים מתאונת אופנוע בהודו לפני 20 שנה), אני מודעת לכך שכל נושא התמיכה והשיח על בני ובות זוג של אנשים עם מגבלה כמעט ולא קיים. 

 

המודל החברתי

מגבלה כפרספקטיבה חדשה על החיים

מיכל פרידמן | מיניות בלתי מוגבלת - מבט של בת זוג

מיכל פרידמן | מיניות בלתי מוגבלת - מבט של בת זוג

צפייה בסרטון

התייחסות למגבלה הפיזית בטיפול

בנות ובני זוג של אדם עם מגבלה פיזית - סגור

bottom of page