top of page

ילדים בגיל 4-11

?מתי כדאי להביא ילד לטיפול

מתי כדאי להביא ילד לטיפול?

מטרת הטיפול אצל ילדים

האמצעים העומדים לרשותנו

האמצעים העומדים לרשותנו

חומרים ופעילויות:

שימוש באמנות ובמשחק מהווה עבור ילדים בכל גיל זירת התנסות וחקירה של העולם באופן שאינו מאיים. במקום שבו הם מתקשים לעיתים לבטא את עצמם במילים, באים הציור והמשחקים השונים שמסייעים לנו להבין את עולמו, רגשותיו, מחשבותיו ואת החוויה הספציפית שלו.

לעיתים, ניתן לעבוד עם ילדים בשיתוף עם הורה בחדר, בעיקר עם ילדים צעירים.

יש מקרים שבהם הילד הוא המוביל את המפגש ואת מה שעושים בחדר.

בחדר הטיפול מגוון כלים:

ציור, רישום
משחקי קופסא
ספרים וסיפורים
משחקי תפקידים


 

חימר
בובות

צביעה
​צעצועים
ארגז חול

- סגור 

כל טיפול נראה מעט שונה, כל אחד יוצר את דרכו.

מטרת הטיפול אצל ילדים

אני מאמינה בשילוב ההורים בתהליך הטיפולי על ידי הדרכתם ולפי תדירות שתתאים לכל הצדדים. בעבודתי למדתי שהסיכוי להצלחת הטיפול רב לאין שיעור כאשר ההורים נוטלים חלק פעיל ככל שמתאפשר, בהבנה ובהכלה של השתנות הילד בתהליך הטיפולי ובמה שעובר עליו.

...זה תורם בעקיפין ל
האמצעים: חומרים ופעילות
אמצעים: מגוון כלים
bottom of page