זהות משתנה בימי מגפה

אני שוכבת במיטה, מכורבלת כעובר.

במיטה שלי בלילה, אני אני.