ליווי בן משפחה של אדם בעל מגבלה באמצעות טיפול באמנות

'יצאתי, תיכף אשוב!'

פעמים רבות, כשחושבים על מצב של מחלה או מגבלה, עולה אסוציאציה של היעדרות.