מ ת ח י ל י ם !

יש רגע כזה , בתוך טיפול, אחרי כמה פגישות, ולפעמים אחרי כמה חודשים, שאני מרגישה מעין משהו דק, חמקמק ועם זאת וודאי וברור, שהטיפול התחיל.

רגע אחד, שבו ההגנות, ההתנגדויות, ההתלבטויות הוסרו, וברגע הזה יש התמסרות, יש הבנה ברורה של מה זה טיפול ושזה באמת קורה. מעין תובנה שקטה, מפתיעה.

אולי זה רגע שבו אפשר להרגיש קשר אמיתי, שסופסוף נפתח. שיש מספיק אמון להיות בתוך מרחב שהוא אחר.