על החומר


יש לי שכנה

יש לי שכנה שמציירת.


בהתמדה.