top of page

מתבגרים ומבוגרים צעירים בגיל 11-21

מטרת הטיפול אצל מתבגרים

  • שיפור הדיאלוג הפנים משפחתי, יצירת יחסים הדדיים מכבדים.

  • שיפור דימוי עצמי, הערכה וביטחון עצמי.

  • הפחתת מתח וחרדה.

  • שיפור תחושת יעילות ואף הישגים לימודיים.

מתי כדאי להביא מתבגר לטיפול?

מטרת הטיפול אצל מתבגרים

- סגור 

מטרת הטיפול אצל מתבגרים
bottom of page