top of page

מהו טיפול באמנות

טיפול באמנות מסייע בתחומים מגוונים

למי זה מתאים?

Anchor 1

מי הוא מטפל באמנות?

 מהו טיפול באמנות?
 

  • טיפול באמנות הוא שיטת עבודה בפסיכותרפיה אשר מסייעת בין היתר בשיפור מיומנות תקשורת, העלאת הבטחון העצמי תוך הכרה ביכולות המטופל, וכן שיפור המודעות העצמית שלו.

  •  מטופל שמגיע לתרפיה באמנות לא צריך ידע קודם או כישורים אמנותיים.

  • טיפול עשוי להיות ארוך טווח או קצר טווח, הוא כולל הערכה ראשונית (אינטייק) ותכנית טיפול.

  • תחת כל טיפול חל חיסיון.

  • גם הלכה וגם למעשה, אני מתאימה לכל מטופל את הטיפול שאליו הוא מתחבר. ניתן להשתמש בחומרים מעולם האמנות הפלסטית, במשחקי קופסא, במשחקי תפקידים מעולם הדרמה, בצעצועים ובדיבור. חלק מהטיפולים מתקיימים בשיחה וללא אמצעים נוספים.

מהו טיפול באמנות?

- סגור 

יתרונות השימוש בחומרים באמנות

מה כולל טיפול באמנות?

מה כולל טיפול באמנות?

- טיפול באמנות משלב שימוש בכלים פסיכולוגים שונים, כמו למשל מבדק בית-עץ- אדם (HTP) וניתוח שישמש אותנו גם דרך התבוננות בתהליך העבודה על הציור, בבחירות המסוימות בחומרי האמנות, ובמה המטופל יבחר להתמקד כשיתאר מה צייר. 

- בתהליך הטיפולי הזה, המסע הוא אישי ולא בהכרח דורש מהמטפלת לבצע מבדקים תכופים שיגדירו את המטופל. 

- טיפול באמנות הוא שיטת עבודה בפסיכותרפיה אשר מסייעת בין היתר בשיפור מיומנויות תקשורת, העלאת הביטחון העצמי תוך הכרה ביכולות המטופל, וכן שיפור המודעות העצמית שלו.

- הפחתת סימפטומים של דיכאון.

- מטופל שמגיע לתרפיה באמנות לא צריך ידע קודם או כישורים אמנותיים.

bottom of page