top of page

מהו טיפול באמנות

טיפול באמנות מסייע בתחומים מגוונים

למי זה מתאים?

Anchor 1

- סגור 

מי הוא מטפל באמנות?

 למי זה מתאים?
 

הרקע שמביא אדם לטיפול שונה מאדם לאדם. החיים מזמנים לנו התמודדויות עם קשיים שנובעים משינויים, עם רגשות מבלבלים או מורכבים עד כדי חוסר יכולת לדבר על הקושי, אם בשל חרדה (distressing) מהרגשות שצפים בנו ואם בשל קשיים שונים בתקשורת.

אמנות משמשת ככלי טיפולי, אחד מיני רבים בחדר, כלי שמסייע ביצירת סביבה בטוחה עבור המטופל, שבה יוכל למצוא את דרכי הביטוי, המילוליות והלא מילוליות, הייחודיות לו.

המטרה הכללית היא לחזור למודעות עצמית (כגון זהות עצמית, יכולות, הכרה בדפוסי חיים סימפטומטיים מעכבים) והעלאת הביטחון העצמי.

מהו טיפול באמנות?

יתרונות השימוש בחומרים באמנות

מה כולל טיפול באמנות?

מה כולל טיפול באמנות?

- טיפול באמנות משלב שימוש בכלים פסיכולוגים שונים, כמו למשל מבדק בית-עץ- אדם (HTP) וניתוח שישמש אותנו גם דרך התבוננות בתהליך העבודה על הציור, בבחירות המסוימות בחומרי האמנות, ובמה המטופל יבחר להתמקד כשיתאר מה צייר. 

- בתהליך הטיפולי הזה, המסע הוא אישי ולא בהכרח דורש מהמטפלת לבצע מבדקים תכופים שיגדירו את המטופל. 

- טיפול באמנות הוא שיטת עבודה בפסיכותרפיה אשר מסייעת בין היתר בשיפור מיומנויות תקשורת, העלאת הביטחון העצמי תוך הכרה ביכולות המטופל, וכן שיפור המודעות העצמית שלו.

- הפחתת סימפטומים של דיכאון.

- מטופל שמגיע לתרפיה באמנות לא צריך ידע קודם או כישורים אמנותיים.

bottom of page