top of page

סוגי טיפולים:

הדרכת הורים

טיפול פרטני

טיפול קבוצתי

Anchor 1

טיפול קבוצתי - דינמי
 

עבודה בקבוצה קבועה המתכנסת אחת לשבוע סביב נושא משותף או מאפיינים דומים.

לרוב, הרכב הקבוצה יהיה בין 6-8 משתתפים.

עבודה בקבוצה מתאימה לילדים, למתבגרים ולמבוגרים.

בעבודה בקבוצה מתייחסים אחד לשני באמעות תוצרי האמנות, הדימויים והמשמעויות שעולים אצל כל אחד מחבריה.

בעבודה בקבוצה, יש בדרך כלל מספר ידוע מראש של מפגשים.

מטרת הטיפול: לאפשר לחברי הקבוצה לשוחח על בעיותיהם עם אנשים בעלי בעיות דומות, בנוכחות מנחה, איש מקצוע. נמצא כי מערכות היחסים שמתפתחות בין חברי הקבוצה מסייעות בעיקר לאלו הלומדים כיצד להתנהל טוב יותר ולשפר את הקשרים בבית, בעבודה או בקהילה. ההתנסות בזמן אמת ובמקום בטוח מאפשרת למשתתפים לראות כיצד דבריהם ומחשבותיהם נתפסים ע׳׳י אחרים וכך בעצם מבינים כיצד פעולותיהם משפיעות על אחרים.

קבוצה לבנות זוג של אנשים עם מגבלה

- סגור 

bottom of page