top of page

קשר אישי

כשהכרתי את בן זוגי, המתמודד עם מגבלה פיסית, נחשפתי לעולם שלם של אתגרים שלא הכרתי ולא ידעתי איך לצלוח אותם או אל מי לפנות עם השאלות והמורכבויות שעלו בי. מתוך הניסיון האישי, והכרה בכך שיש צורך שאין לו מענה, למידע ולהכוונה בתוך חווית החיים הייחודית הזו,  הבנתי שיש קהילה שלמה של בנות.י זוג והורים, שמחפשים מענה.

בשנים האחרונות בעבודתי אני פועלת כדי לסייע, לתת הכרה ומקום להתלבטויות ולשאלות

הספציפיות האלה.

אני מתמחה היום גם בליווי הוליסטי של משפחות שבהן בן משפחה בעל מגבלה, מתוך היכרות עם חווית חיים ייחודית זו , שכיום עדיין מקבלת פחות הכרה והבנה ממה שדרוש לתחושתי

לינק לאתר האמריקאי  WAGS of SCI - קבוצת תמיכה

של בנות זוג של גברים שעברו פגיעת חוט שדרה

לינק לבקשת הצטרפות ל"קבוצת פייסבוק סגורה של בנות ובני זוג של אנשים עם מגבלה פיזית"

334939_10150575009542675_274439626_o.jpg

המודל החברתי

מגבלה כפרספקטיבה חדשה על החיים

עניין של פרספקטיבה

המגבלה מניבה פרספקטיבה חדשה על החיים

 

אדם עם מגבלה ככל אדם, חווה את החיים במלואם אך בצורה אחרת. צורה שלא נפוצה בחברה ואינה מתוקשרת מספיק במדיה על מנת שיוכל להזדהות איתה.

המודל החברתי וההתפתחות בטכנולוגיה, רפואה ונגישות אפשרו בעשור האחרון לאנשים עם מגבלה למצוא את הקול הייחודי שלהם.

מגבלה פיזית

המודל החברתי

המודל החברתי הוא המודל המנחה בתחום לימודי מוגבלות (Disability Studies). המהפכה שהובילה ליצירת המודל החלה בשנות ה-60 של המאה ה-20, כאשר המודל עצמו פותח ב-1983 על ידי מייק אוליבר בתנועת הנכים בבריטניה כתגובה למודל הרפואי.

מוגבלות על פי המודל הרפואי היא לקות רפואית. לפי מודל זה נכות מוגדרת כמצב לא תקין, היוצא דופן מתוך החברה הבריאה, ומתמקדת במצב הביולוגי או הפיזי שעמו הפרט נדרש להתמודד.

בתגובה לראייתו הצרה של המודל הרפואי, פותח בשנת 1983 המודל החברתי למוגבלות ומתוכו התפתח המושג יכולתנות. המודל החברתי מתבסס על הטמעת ההבדל בין המושג "נכות" לבין המושג "מוגבלות", ולפיו המוגבלות אינה מתבטאת בתסמינים פיזיים ובמצב של חולי אלא בחסמים חברתיים וסביבתיים כגון חינוך, זכויות ושירותים, תחבורה, עיצוב סביבתי ועוד.

מיכל פרידמן | מיניות בלתי מוגבלת - מבט של בת זוג
אגודת איטם טיפול מיני

מיכל פרידמן | מיניות בלתי מוגבלת - מבט של בת זוג

התייחסות למגבלה בזמן טיפול

הטיפול אינו שונה במהותו מכל טיפול. לרוב השיח יהיה על האדם בכללותו ולאו דווקא לגבי המגבלה. אך חשובה ההכרה במגבלה עם ההיבטים שלה כחלק אינטגרלי מהזהות. לכן, כדאי שהמטפל/ת תהיה עם נסיון חיים בתחום ומודע/ת לייצוג העצמי הקיים כיום בקהילה והחברה.

כמו כן, הקליניקה צריכה להיות נגישה ונוחה פיסית.

לינק לקבוצת פייסבוק ״אני נכה וסקסי/ת״

Couple Enjoying Outdoor
bottom of page