המודל החברתי

מגבלה כפרספקטיבה חדשה על החיים

מגבלה פיזית

המודל החברתי

המודל החברתי הוא המודל המנחה בתחום לימודי מוגבלות (Disability Studies). המהפכה שהובילה ליצירת המודל החלה בשנות ה-60 של המאה ה-20, כאשר המודל עצמו פותח ב-1983 על ידי מייק אוליבר בתנועת הנכים בבריטניה כתגובה למודל הרפואי.

מוגבלות על פי המודל הרפואי היא לקות רפואית. לפי מודל זה נכות מוגדרת כמצב לא תקין, היוצא דופן מתוך החברה הבריאה, ומתמקדת במצב הביולוגי או הפיזי שעמו הפרט נדרש להתמודד.

בתגובה לראייתו הצרה של המודל הרפואי, פותח בשנת 1983 המודל החברתי למוגבלות ומתוכו התפתח המושג יכולתנות. המודל החברתי מתבסס על הטמעת ההבדל בין המושג "נכות" לבין המושג "מוגבלות", ולפיו המוגבלות אינה מתבטאת בתסמינים פיזיים ובמצב של חולי אלא בחסמים חברתיים וסביבתיים כגון חינוך, זכויות ושירותים, תחבורה, עיצוב סביבתי ועוד.

עניין של פרספקטיבה

המגבלה מניבה פרספקטיבה חדשה על החיים

 

אדם עם מגבלה ככל אדם, חווה את החיים במלואם אך בצורה אחרת. צורה שלא נפוצה בחברה ואינה מתוקשרת מספיק במדיה על מנת שיוכל להזדהות איתה.

המודל החברתי וההתפתחות בטכנולוגיה, רפואה ונגישות אפשרו בעשור האחרון לאנשים עם מגבלה למצוא את הקול הייחודי שלהם.

בנות זוג של

כבת זוג בעצמי לאדם עם מגבלה פיזית (פרפלג בכסא גלגלים מתאונת אופנוע בהודו לפני 20 שנה), אני מודעת לכך שכל נושא התמיכה והשיח על בני ובות זוג של אנשים עם מגבלה כמעט ולא קיים. 

התייחסות למגבלה בזמן טיפול

הטיפול אינו שונה במהותו מכל טיפול. לרוב השיח יהיה על האדם בכללותו ולאו דווקא לגבי המגבלה. אך חשובה ההכרה במגבלה עם ההיבטים שלה כחלק אינטגרלי מהזהות. לכן, כדאי שהמטפל/ת תהיה עם נסיון חיים בתחום ומודע/ת לייצוג העצמי הקיים כיום בקהילה והחברה.

כמו כן, הקליניקה צריכה להיות נגישה ונוחה פיסית.

לינק לקבוצת פייסבוק ״אני נכה וסקסי/ת״