top of page

טיפול באמנות למבוגרים

רקע

מתי כדאי להגיע לטיפול?

Anchor 1
תסמינים בגינם כדאי להגיע לטיפול

 • עם הופעת שניים או יותר מסיפטומים של דכאון:

  • ירידה בהנאה מדברים שבעבר הסבו עונג

  • חוסר תיאבון או תיאבון מוגבר

  • שינויים משמעותיים בשינה - חוסר יכולת לישון או שינה מרובה, חוסר אנרגיה, תחושת חוסר תקווה לגבי העתיד

  • ירידה בתפקוד הכללי - קושי להתרכז, לסיים מטלות, דיבור איטי ומסורבל

  • מחשבות טורדניות

  • תחושה ששופטים אותי יתר על המידה, או שאני מאכזב אחרים

  • הפרעות במצב הרוח

 • קשיים ביחסים בינאישיים

 • קושי עקב אירועי חיים משמעותיים (פרידה, סיום עבודה, מחלה וכו׳).

 • בעיות פוריות

 • חרדה

 • רצון לחקור זהות מינית

 • השגת מטרות, העלאת ביטחון עצמי

 • רצון בהבנה טובה יותר של עצמי, של בעיותיי ושל הסובבים אותי

Anchor 2
Anchor 2

- סגור 

bottom of page