top of page

טיפול באמנות למבוגרים

רקע

מתי כדאי להגיע לטיפול?

Anchor 1
רקע

  • פסיכותרפיה באמצעות אמנויות (אמנות, דרמה, תנועה) עובדת לפי עקרונות מודל הפסיכותרפיה אך משלבת צורות אלטרנטיביות של הבעה עצמית, בנוסף לשיחה.
  • הטיפול הפסיכותרפי שונה מהפסיכואנליזה, שבה משוחחים על יחסים בינאישיים ומחשבות על אחרים ומעלים נושאים מהעבר ומההווה. המטפל הפסיכואנליטי יוצר את ההקשרים בין אירועי העבר לבין התנהגויות ומחשבות בהווה. בשונה מהפסיכואנליזה, הפסיכותרפיה נחשבת אינטנסיבית פחות וקצרת טווח יחסית ומשתמשת בכלים דומים אך בכוונה לקצר את משך הטיפול ולמצוא פתרונות מהירים יותר, לבעיות מידיות.

  • אין צורך בכישורים טכניים על מנת להבטיח טיפול מוצלח. 

Anchor 2
Anchor 2

- סגור 

bottom of page