top of page

מתבגרים ומבוגרים צעירים בגיל 11-21

מטרת הטיפול אצל מתבגרים
Anchor 1

מתבגרים ומבוגרים צעירים

מתי כדאי להביא מתבגר לטיפול?

 • כשיש ויכוחים וקונפליקטים מתמשכים או שאינם נפתרים.

 • כשהמתבגר סובל ממחשבות טורדניות.

 • במקרים של הימנעות, הסתגרות או התבודדות.

 • עם הופעת התנהגות אגריסיבית או אלימה.

 • כשרמת המתח או החרדה גבוהה ויש תסמינים של עצבנות יתר וקושי לישון או שינה מרובה מדי.

 • כשהתסמינים משפיעים על תחומים אחרים נוספים, כגון כישלון בלימודים, קושי בריכוז ואם דווח על פגיעה עצמית.

 •  כשיש שינוי משמעותי במשקל.

תקופת ההתבגרות

תקופת ההתבגרות מאופיינת לרוב בשאיפה לעצמאות ורצון לידע וחקירה של העולם, אולם זהו גם זמן קריטי שבו המוח ממשיך להתפתח ולהשתנות (עד תחילת שנות העשרים). שינויים אלה עשויים להוביל להתנהגויות בעלות סיכון גבוה, כמו נטייה להתמכרויות או התפתחות מחלות נפש וכו׳., בעוד אזורים שונים במוח מתפתחים בקצב שונה. זו אחת הסיבות שבעטיין מתבגרים מציגים לעיתים קרובות עמדה מבולבלת, סותרת, טבעית לחלוטין, כלפי הרצון להפרד מההורים. ״שלב/מטלה״ התפתחותית זו של זהות לעומת טשטוש זהות (לפי שלבי התפתחות הפסיכו-חברתיים של אריקסון) חשובה ודורשת לעיתים סיוע מאיש מקצוע שילווה את צליחת התהליך.

מטרת הטיפול אצל מתבגרים

 • שיפור הדיאלוג הפנים משפחתי, יצירת יחסים הדדיים מכבדים.

 • שיפור דימוי עצמי, הערכה וביטחון עצמי.

 • הפחתת מתח וחרדה.

 • שיפור תחושת יעילות ואף הישגים לימודיים.

Woman in Lotus Pose
bottom of page