top of page

פרספקטיבה חדשה על החיים

אדם עם מגבלה ככל אדם, חווה את החיים במלואם אך בצורה אחרת. צורה שלא נפוצה בחברה ואינה מתוקשרת מספיק במדיה על מנת שיוכל להזדהות איתה.

המודל החברתי וההתפתחות בטכנולוגיה, רפואה ונגישות אפשרו בעשור האחרון לאנשים עם מגבלה למצוא את הקול הייחודי שלהם.

Río 2016 Paralympics " Yes, I Can"

Río 2016 Paralympics " Yes, I Can"

צפייה בסרטון

המודל החברתי

מגבלה כפרספקטיבה חדשה על החיים - סגור

התייחסות למגבלה הפיזית בטיפול

בנות ובני זוג של אדם עם מגבלה פיזית

לאט לאט ישנה הכרה בעולם שלאנשים עם מגבלה יש יכולות מיוחדות המציגות פרספקטיבה חדשה ומרתקת על כל מיני הבטים כגון החברה, תפיסת המרחב, אינטימות, ביוטכנולוגיה, פילוספיית חיים ועוד. לדוגמא, באנגליה ובארה״ב התפתח בעשור האחרון תחום ה-Disability Arts בו אמנים עם מגבלה מייצרים פרויקטים חדשניים וחתרניים.

המגבלה מתקבלת כחלק נוסף מתוך מכלול הזהויות של האדם.

 

bottom of page