top of page

התייחסות למגבלה הפיזית בטיפול

הטיפול אינו שונה במהותו מכל טיפול. לרוב השיח יהיה על האדם בכללותו ולאו דווקא לגבי המגבלה. אך חשובה ההכרה במגבלה עם ההיבטים שלה כחלק אינטגרלי מהזהות. לכן, כדאי שהמטפל/ת תהיה עם נסיון חיים בתחום ומודע/ת לייצוג העצמי הקיים כיום בקהילה והחברה.

כמו כן, הקליניקה צריכה להיות נגישה ונוחה פיסית.

לינק לקבוצת פייסבוק ״אני נכה וסקסי/ת״

 

המודל החברתי

מגבלה כפרספקטיבה חדשה על החיים

התייחסות למגבלה הפיזית בטיפול - סגור

בנות ובני זוג של אדם עם מגבלה פיזית

bottom of page