מחשבות על עושר

חוויה מתחילת דרכי המקצועית כמטפלת באמנות, לוקחת אותי למחשבות על עושר. אני זוכרת שני מטופלים

שונים, ילדים בערך בני אותו גיל, שנכנסו לחדר הטיפול ברצף - אחד בשעה אחת והאחר בשעה העוקבת.

נפגשתי איתם מזה זמן מה ודרך העבודה היתה מוכרת להם.

כל אחד מהם, בזמן שלו, פתח את ארון החומרים ובו הציוד המוצע לעבודה כדי לבחור עם מה הוא רוצה

לעבוד היום. הם פתחו את אותו הארון, בהפרש של שעה.


<